Introductie

“Wij zijn ToornendPartners, met onze SDG Planner helpen we onze opdrachtgevers om bij te dragen aan een duurzame wereld.”

Culturele organisaties weten als geen ander dat maatschappelijke relevantie op de korte en lange termijn, of het nu gaat om het maken van een theatervoorstelling of het beheer en behoud van cultureel erfgoed, niet los kan worden gezien van duurzaamheid. Iedere organisatie wordt uitgedaagd om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de grote opgaven waar we met elkaar voor staan. De vraagstukken gaan over veel meer dan het reduceren van broeikasgassen en het beschermen van het milieu. Ook economische aspecten en hoe we met elkaar omgaan spelen een rol. Het gaat om een duurzame toekomst in zijn geheel.

Er is werk aan de winkel om de ogenschijnlijk ongrijpbare thema’s zoals klimaatverandering, kansenongelijkheid en economische instabiliteit te lijf te gaan. De thema’s zijn complex en lijken onoplosbaar. Toch is het voor mensen en organisaties mogelijk om in het alledaagse een verschil te maken: zowel intern als extern.

Culturele instellingen kunnen inspiratiebronnen zijn voor hun directe omgeving en tot verder daarbuiten. Veel organisaties nemen al het voortouw in het aanzetten tot verduurzaming. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid en dienstbaarheid worden aan duurzaamheid gerelateerde thema’s geagendeerd en wordt het publieke debat gevoed. Desondanks ontbreekt het soms aan een integraal beeld van welke acties precies uitgevoerd kunnen worden en wat het effect van die acties eigenlijk is.

Wat kunnen we doen?” en “Wat is haalbaar?” zijn vragen die alle opdrachtgevers in cultuurprojecten van ToornendPartners stellen. Er kan ontzettend veel, vaak veel meer dan gedacht wordt. Ook doet men vaak al meer dan men denkt. Als specialisten, ook op het gebied van duurzaamheid, werken we al jaren samen met onze opdrachtgevers om hun ambities op het gebied van duurzaamheid te realiseren.

Omdat de thema’s breed zijn, is ook het scala aan mogelijkheden breed. Om tot overzichtelijke, haalbare ambities te komen, heeft ToornendPartners een hulpmiddel, een planner, ontwikkeld aan de hand waarvan opdrachtgevers hun visie op duurzaamheid kunnen bepalen en die visie om kunnen zetten in concrete doelen en meetbare acties. De nadruk ligt op het ontdekken en vervolgens het vastleggen van kansen.

De duurzaamheidsplanner is gekoppeld aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Deze werelddoelen voor duurzame ontwikkeling, de 17 ‘Sustainable Development Goals’, afgekort SDG’s, zijn doelen die in 2030 behaald dienen te zijn. Deze doelen worden door de internationale organisaties ICOM en OISTAT onderschreven als handvatten voor duurzame ontwikkeling in de culturele sector.

De 17 werelddoelen bestrijken alle grote thema’s. Het is evident dat niet iedere organisatie op alle vlakken iets kan en dat niet alles even realistisch en haalbaar is voor een organisatie. Maar er kan veel. De SDG Planner van ToornendPartners geeft culturele organisaties inzicht in waar kansen liggen en hoe die kansen daadwerkelijk benut kunnen worden, niet alleen op strategisch niveau maar vertaald naar concrete, uitvoerbare acties op het operationele niveau.