Introductie

“Wij zijn ToornendPartners, met onze SDG Planner helpen we onze opdrachtgevers om bij te dragen aan een duurzame wereld.”

Klimaatverandering, kansenongelijkheid en economische instabiliteit vormen in toenemende mate een uitdaging voor elke organisatie. Om op lange termijn relevant te zijn moet een organisatie duurzaam zijn, dat wil zeggen: voldoen aan de behoeften van zoveel mogelijk mensen, zo weinig mogelijk middelen gebruiken en bij zo veel mogelijk belanghebbenden betrokken zijn. Een duurzame organisatie kijkt hierbij niet alleen naar het effect van hun beslissingen op de interne organisatie, maar neemt de effecten op zijn externe belanghebbenden mee in de besluitvorming.

Culturele organisaties, van theaters tot musea, vormen hier geen uitzondering op. Hun rol binnen een gemeente/provincie of zelfs op het (inter)nationale podium maakt dat culturele organisaties juist een inspiratiebron zijn voor hun publiek en daardoor een leidende rol kunnen nemen in het aanzetten tot verduurzaming. Vanuit de maatschappelijke functie kunnen musea en theaters aan duurzaamheid gerelateerde thema’s agenderen en kunnen ze daarmee de publieke discussie voeden.

Onze culturele opdrachtgevers begrijpen dit als geen ander. Vanuit hun maatschappelijke missie en bijbehorende waarden, bijvoorbeeld ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen, voelen onze culturele opdrachtgevers de noodzaak om bij te dragen aan duurzaamheid. “We willen iets met duurzaamheid doen” of “hier kunnen we iets mee” zijn vaak gehoorde kreten.

ToornendPartners is specialist op het gebied van duurzaamheid. Samen met onze culturele opdrachtgevers inventariseren wij wat ze op het gebied van duurzaamheid kunnen doen en welke maatregelen het meest effectief zijn. Deze maatregelen vormen de basis voor een te definiëren visie op het gebied van duurzaamheid. Door het begrip duurzaamheid op een holistische wijze te beschouwen, stelt ToornendPartners haar culturele opdrachtgevers in staat om de meest effectieve visie te definiëren en een strategie te bepalen die bijdraagt aan een werkelijk duurzamere wereld.

Gebruikmakend van de 17 ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s), in 2015 vastgesteld door de Verenigde Naties die per 2030 behaald moeten worden, geeft ToornendPartners inzicht in wat duurzaamheid in brede zin kan inhouden en waar de grootste kansen liggen voor het museum of theater.

ToornendPartners heeft hiervoor vanuit haar unieke expertise binnen de culturele sector een tool ontwikkeld waarmee samen met opdrachtgevers stapsgewijs tot verduurzaming van de organisatie kan worden gekomen: de SDG Planner.