Aanpak (stap 2)

Kansen

Met een beeld van de doelen of kernthema’s die voor de organisatie relevant zijn worden in de tweede stap de kansen geïnventariseerd. Hierbij worden voor zover mogelijk zowel interne als externe belanghebbenden betrokken. Hoe breder de blik op kansen hoe beter betekenisvolle acties geformuleerd kunnen worden. Een belangrijke vraag is immers voor wie de acties zijn of wat het doel ervan is.

Gelijk aan de principes die ten grondslag liggen aan risicomanagement (www.risicoanalyse.nl) waarbij aan risico’s waarden worden toegekend (= kans van optreden * het gevolg) worden in de SDG Planner waarden aan de doelen toegekend. Op dezelfde manier wordt gekeken naar de haalbaarheid van een kans en naar het effect dat met een maatregel behaald kan worden.