Aanpak (stap 3)

Maatregelen

Bij de kansen die geïnventariseerd zijn worden in nauw overleg maatregelen gedefinieerd. Er kunnen meerdere maatregelen per kans zijn. Ook kan er een bepaalde volgordelijkheid in de maatregelen zitten. Er wordt gekeken naar de termijn waarop een maatregel doorgevoerd kan worden (korte, middellange of lange termijn). Ook wordt aan iedere maatregel een verantwoordelijke gekoppeld die op het juiste niveau invloed kan uitoefenen. Zo komen maatregelen op het strategische vlak bij een afdelingshoofd of de directie terecht.