Aanpak (stap 5 en 6)

Inbedden in de organisatie

In de vijfde stap worden de maatregelen operationeel gemaakt. Ze worden uitgewerkt, voorzien van een budget, meetbaar gemaakt en toegewezen aan een specifieke actiehouder. De tussentijdse voortgang kan eenvoudig worden bijgehouden in de SDG Planner waarmee verschillende rapportages gemaakt kunnen worden om de voortgang in beeld te brengen en te bespreken.

Bewaken, rapporteren en bijstellen

Na het toewijzen van de maatregelen aan actiehouders start het bewaken, het rapporteren en het eventueel bijstellen van de maatregelen. Indien nodig worden met de actiehouders gesprekken gevoerd over de voortgang om opgedane ervaringen uit te wisselen en om kansen en maatregelen waar nodig bij te stellen.