Aanpak (stap 1)

Zo eenvoudig als het werken met de SDG Planner van ToornendPartners klinkt, is het ook. Het zijn zes stappen die doorlopen worden.

Kernthema’s

De eerste stap is het bepalen welke van de 17 werelddoelen relevant zijn voor de organisatie. Daarbij wordt niet alleen naar interne belangen gekeken, maar ook naar externe belangen en belanghebbenden. ToornendPartners heeft van elk doel een handzaam overzichtsblad opgesteld met kernthema’s, subdoelen en concrete actiethema’s. Per SDG wordt uitgebreid besproken of en zo ja, welke (sub)doelen bij de organisatie passen, waar kansen liggen en voor welke doelen haalbare acties geformuleerd kunnen worden. Dit kunnen langetermijnambities zijn of acties die bij wijze van spreken morgen uitgevoerd kunnen worden. Er wordt daarbij ook gekeken naar de invalshoeken van interne en externe belanghebbenden.

Om opdrachtgevers en hun organisaties op weg te helpen worden in de gesprekken voorbeelden van ambities en acties gebruikt. Ervaring leert dat er veelal al ambities en doelen geformuleerd zijn, maar dat die nog niet in verband zijn gebracht met de SDG’s. De Code Cultural Governance, de Code Diversiteit en ook de Fair Practice Code bevatten bijvoorbeeld voor de SDG’s relevante principes die in veel culturele instellingen al verankerd zijn of worden.