De SDG Planner

Duurzaamheid omvat meer dan het verminderen van het energieverbruik en het verantwoord omgaan met natuurlijke hulpbronnen. Een integrale benadering leidt tot duurzaamheid in de breedst mogelijke zin en is idealiter geworteld in de Sustainable Development Goals en onderliggende doelen die de VN heeft ontwikkeld.

figuur 1 – UN SDG’s

In 2015 hebben de Verenigde Naties ter bevordering van het duurzaam ondernemen 17 ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) vastgesteld die in 2030 moeten zijn behaald. De 17 SDG’s en 169 bijbehorende subdoelstellingen vormen een plan voor het nemen van acties ter bevordering van duurzaam gedrag door organisaties binnen alle drie de dimensies van duurzaamheid: milieu, sociaal en bestuur (ESG: Environmental, Social, Governance).

De SDG’s en subdoelstellingen zijn aan elkaar gelinkt: vooruitgang op een doel kan positieve invloed hebben op het behalen van andere (sub)doelen.

De SDG Planner is gericht op het vergroten van kennis van en inzicht in het gebied van duurzaamheid. Het is een handzame tool die culturele organisaties op een gestructureerde wijze helpt om realistische en haalbare duurzaamheidsdoelen op te stellen.

In de SDG Planner worden alle facetten van duurzaamheid op een eenvoudige, doordachte en allesomvattende wijze behandeld. De SDG Planner verschaft inzicht in waar een culturele organisatie de meest effectieve impact kan behalen binnen het duurzaamheidsspectrum. Met de SDG Planner worden alle drie de dimensies van duurzaamheid (ESG) uitgebreid behandeld. ToornendPartners stelt haar opdrachtgevers hiermee in staat om de meest relevante duurzaamheidsthema’s te bepalen die de meeste impact hebben. Het resultaat vormt de basis voor de ontwikkeling van een duurzaamheidsvisie en -strategie waarbinnen de voor de opdrachtgever meest effectieve duurzaamheidsmaatregelen worden gerealiseerd. Een gedegen langetermijnvisie en een goede strategie stellen een organisatie in staat zich te ontwikkelen tot een werkelijk duurzame organisatie met een grote invloed op het eigen publiek.