De SDG Planner

Omdat duurzaamheid meer is dan het verminderen van het energieverbruik en het verantwoord omgaan met natuurlijke hulpbronnen is een integrale benadering, die mens en maatschappij centraal stelt, een voorwaarde. De SDG Planner van ToornendPartners ondersteunt organisaties om op basis van de werelddoelen voor duurzame ontwikkeling op een gestructureerde, overzichtelijke wijze zelf een visie op integrale duurzaamheid te ontwikkelen en concrete acties te formuleren.

De SDG’s goed bestuderend, blijkt sprake te zijn van een verbonden web. Het uitvoeren van maatregelen voor een bepaalde SDG blijkt in veel gevallen positief bij te dragen aan een andere SDG. Omdat het doel van de SDG Planner is om alle mogelijke kansen te benutten, is dit een belangrijk gegeven.

figuur 1 – UN SDG’s

Door met de SDG Planner te werken wordt de kennis van en het inzicht in de duurzaamheid van een organisatie vergroot. De planner helpt om realistische en haalbare duurzaamheidsdoelen te stellen die zowel intern als extern effect hebben. In de SDG Planner worden alle facetten van duurzaamheid op een eenvoudige wijze behandeld. De SDG Planner geeft inzicht in maatregelen waarmee een culturele organisatie het meeste effect heeft, op de korte én op de lange termijn.