ESG, rapporteren

De werelddoelen sluiten aan bij de drie dimensies van integrale duurzaamheid: milieu, maatschappij en bestuur, in het Engels ‘Environmental, Social en Governance’ afgekort als ESG. Deze drie dimensies zijn gemeengoed geworden voor de wijze waarop bedrijven verantwoording afleggen over hun prestaties op het gebied van integrale duurzaamheid. Een verantwoording die niet meer alleen aan aandeelhouders afgelegd dient te worden.

Ook culturele instellingen leggen verantwoording af over hun verrichtingen en prestaties, ook als het gaat om integrale duurzaamheid. Het meetbaar en verifieerbaar maken van prestaties is daarom onderdeel van de SDG Planner.