ESG

Duurzaamheid wordt vaak geassocieerd met het reduceren van energie- en materiaalverbruik of de uitstoot van schadelijke stoffen, maar is in werkelijkheid een veel meer omvattend begrip dat betrekking heeft op drie dimensies: milieu, maatschappij en bestuur. De drie dimensies worden samen aangeduid als ESG (‘Environment, Social en Governance’).

Maar wat houden deze dimensies voor een organisatie in? En hoe kan men de theorie vertalen naar acties? Met de SDG Planner worden op basis van de 17 SDG’s concrete kansen en maatregelen gedefinieerd gericht op het verduurzamen van de organisatie. Binnen de SDG Planner zijn de SDG’s gelinkt aan de ESG dimensies. Dit maakt het mogelijk om de activiteiten en voortgang per dimensie uit te lichten en daarover te rapporteren.