Opdrachtgevers

Onze culturele opdrachtgevers leveren vanuit hun maatschappelijke rol een wezenlijke bijdrage aan het verduurzamen van hun omgeving. Door het publiek uit te dagen en inspirerende maatregelen te nemen, vervullen onze opdrachtgevers een leidende voorbeeldrol voor de verduurzaming van de wereld. Met de SDG Planner stellen wij deze organisaties in staat een gedegen en effectieve visie en bijbehorende strategie te ontwikkelen die ten grondslag ligt aan de leidende voorbeeldrol.

Hoewel elke culturele organisatie de noodzaak en urgentie om duurzaamheid centraal te stellen erkent, heeft niet elke culturele organisatie de middelen om de veelal ingewikkelde vertaling te maken van abstracte doelen naar het dagelijkse werk. Terwijl iedere organisatie van groot tot klein op een zinvolle manier kan bijdragen aan duurzaamheid, kan het woud aan informatie over duurzaamheidsthema’s en ESG ontmoedigend werken waardoor duurzaamheid soms zelfs onbereikbaar lijkt.

ToornendPartners helpt met de SDG Planner haar opdrachtgevers om inzicht te bieden in wat het begrip duurzaamheid inhoudt en toont hoe een organisatie hier op de voor hen meest effectieve wijze aan kan bijdragen. De SDG planner helpt niet alleen bij het bepalen van acties om de strategische doelen te bereiken, maar is ook ontworpen om de voortgang en prestaties te bewaken voor interne en externe rapportage en validatie.

ToornendPartners maakt duurzaamheid tastbaar voor haar culturele opdrachtgevers. Wij zijn er trots op dat onze opdrachtgevers een actieve en concrete bijdrage leveren aan een werkelijk duurzamere wereld.