Visie- en strategieontwikkeling

Om de visie- en strategieontwikkeling op het gebied van duurzaamheid op een holistische wijze te benaderen zijn alle 17 SDG’s met bijbehorende actiethema’s in de SDG Planner beschouwd en zijn maatregelen geformuleerd waarvan de impact is gekwantificeerd. De maatregelen met de grootste impact en eventueel de hoogste prioriteit van de externe belanghebbenden (materialiteit) vormen de basis voor de visie- en strategieontwikkeling van de organisatie.

Veel culturele organisaties, groot of klein, besteden al aandacht aan duurzaamheid. Vaak zetten ze hiertoe acties uit binnen een bepaald thema, zoals energiebesparing, CO2-neutraal of afvalreductie. Een overkoepelende integrale visie ten aanzien van duurzaamheid en bijbehorende strategie hoe duurzaamheid te integreren in de bedrijfsvoering ontbreekt meestal.

ToornendPartners begeleidt haar culturele opdrachtgevers bij het definiëren van een visie en bijbehorende strategie. Door inzicht te bieden in wat het begrip duurzaamheid in brede zin inhoudt en door het aanbrengen van structuur bij het bepalen van de grootste kansen en maatregelen, worden opdrachtgevers stap voor stap begeleid zonder te stranden in een overvloed aan informatie, richtlijnen, certificaten en (vak)publicaties. Hierdoor blijft het overzicht behouden en verzandt men niet in operationele kortetermijnmaatregelen.

ToornendPartners helpt culturele organisaties bij het bepalen van duurzaamheidsdoelen, realistisch en praktisch, voor de korte, middellange en lange termijn. Aan de hand van de SDG Planner maken we inzichtelijk waar de kansen liggen en hoe deze kunnen worden gerealiseerd en door wie. De SDG Planner is gericht op positieve verandering in de bedrijfsvoering, op het samenwerkingsproces dat de kern vormt van het verandermanagement en op alle niveaus van belanghebbenden.